• Zarząd Stowarzyszenia

  • Uroczystości Jubileuszowe

  • Sztandar Stowarzyszenia

  • Bal Absolwentów

  • Gdzieś w Polsce...

W dniu 17. XI 2002 o godz. 15 w parafii Opatrzności Bożej w Łodzi przy ul. Kolińskiego podczas mszy świętej celebrowanej przez ks. Karola Szumachera dokonano poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115.

Wysiłkiem członków Stowarzyszenia, a przede wszystkim głównego propagatora idei ks. Karola, - „aby to nasze Stowarzyszenie postarało się o swój widomy symbol, który w każdym miejscu będzie nas jednoczył". Wspominając dalej słowa ks. Karola - „Powstała myśl posiadania własnego sztandaru, w którego cieniu, niezależnie od oficjalnej nazwy tej Szkoły, będą mogli gromadzić się absolwenci szkoły przy ul. Żeromskiego 115, wtedy dla absolwentów nazwa Szkoły, czy profil nauczania będą miały znaczenie drugorzędne".

pub 2004Jednak, aby taka ceremonia mogła dojść do skutku musimy cofnąć się do 1999 r. Roku, w którym powstało Stowarzyszenie. Decyzja o powstaniu Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia podjęta została na spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów i obchodów Rocznicy 130 - lecia Szkoły wówczas Zespołu Szkół Techniczno- Przemysłowych. Pewna grupa skierowała do Sądu Rejonowego w Łodzi wniosek o zarejestrowanie - Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 oraz co dopiero uchwalony Statut. Pod wnioskiem podpisali się obecni na spotkaniu: M. Błaszczyk, J. Gołaszewski . M. Grobelkiewicz, B. Jakubczyk, M. Kwiatkowski, J. Lewandowski, M. Rutkowska , W. Różycka-Stasiak, M. Rybicka, A. Sajpelt, A. Stefańska, J. Sosiński, J. Szymczak, U. Walczak, W. Walczak, E. Wołczek, G. Wójcik, S. Wiśniewski.

 

Po otrzymaniu decyzji Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia w X. 1999 r. Natychmiast podjęto działania zmierzające do uzyskania osobowości prawnej min: ustalono termin I Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz złożono dokumenty w Urzędzie Skarbowym i Statystycznym.

5 Listopad 1999r - I Walne Zebranie Stowarzyszenia, którego głównym celem były wybory do władz Stowarzyszenia oraz nakreślenie ramowego planu działania:
- Gromadzenie dokumentów, biografii absolwentów i nauczycieli, aby nie uległy zapomnieniu,
- Prowadzenie kroniki Stowarzyszenia, która pozwoli zarejestrować wszelkie wydarzenia z życia Szkoły czy Stowarzyszenia,
- Fundowanie corocznej nagrody dla najlepszego absolwenta,
- Opracowanie działań zmierzających do zachowania Szkoły na mapie Łodzi
- Współpraca z Radą Pedagogiczną, Komitetem Rodzicielskim w celu włączenia się w życie Szkoły Zgodnie ze Statutem wybrany został Zarząd Stowarzyszenia w następującym składzie :

Prezes - M. Kwiatkowski, zastępcy to: J. Gołaszewski oraz R. Kądziela, sekretarz - E. Wołczek, skarbnik - W. Walczak oraz członkowie: M. Szczepaniak, U. Walczak, J. Turkowski, J. Sosiński, S. Gałecki, M. Rybicka, J. Szymczak, R. Bajan i Ks. K. Szumacher, który mógł reprezentować absolwentów na forum Szkoły i Łodzi.
Dzięki temu w dzień Zjazdu Absolwentów jak i obchodów rocznicowych pokazaliśmy się jako zjednoczona grupa, którym na sercu leży dobre imię szkoły.

Czytając protokoły ze spotkań Zarządu czy przeglądając kronikę możemy na pewno stwierdzić, że początek naszej działalności nie był łatwy z uwagi na planowane wielkie zmiany w oświacie związane z reformą w systemie kształcenia młodzieży.

Istotnym wydarzeniem w tym czasie było zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, na którym gośćmi byli zaproszeni na spotkanie wice prezydent miast Łodzi - Sylwester Pawłowski oraz radna Iwona Bartosik. Zaproszeni goście swoimi wypowiedziami uspokoili zebranych stwierdzając, że jeszcze nie podjęto ostatecznych decyzji w sprawie likwidacji szkół.

Być może wysyłane pisma do szeregu instytucji jak i władz miasta wraz z propozycjami min. utworzenie na terenie Zespołu Szkół „Centrum Edukacji Tekstylnej", pomogły w zachowaniu zasłużonej szkoły na terenie Łodzi.
Po zakończeniu burzliwego okresu dla szkoły jak i wielkich obaw dopiero, co powstałego Stowarzyszenia rozpoczęto statutową działalność na rzecz swoich członków jak i szkoły.

Działalność nasza skierowana jest głównie w kierunku:
- Okresowych spotkań towarzyskich dla absolwentów jak i ich przyjaciół,
- Organizacji imprez sportowych min. mecze siatkówki pomiędzy absolwentami i nauczycielami,
- Organizacja konkursu „Wiedza o szkole" w celu pokazania się przyszłym absolwentom,
- Coroczne spotkania majówkowe w Wiśniowej Górze
- Pomoc w organizacji zabaw andrzejkowych czy karnawałowych,
- Udziału naszych członków w życiu szkoły: akademie szkolne czy spotkania z udziałem zaproszonych gości

Powyższe działania mogą wydawać się prozaiczne jednak pomagają w nawiązaniu ponownych więzi łączących absolwentów z murami tej szkoły.

Dzięki naszym informacjom możliwe były spotkania „po latach" dawnych znajomych i przyjaciół lub pomogliśmy w zorganizowaniu spotkania rocznika absolwentów.

Sporym osiągnięciem za sprawą J. Dybowskiego jest powstała w 2000 r. witryna internetowa, która przekazuje informacje o nas nie tylko słowne, ale i można nas zobaczyć na szeregu zdjęć. Przy okazji w celach statystycznych chcemy poinformować, że nasza grupa liczy obecnie 95 osób i w dalszy ciągu liczymy na absolwentów, którzy ukończyli szkołę już „dawno" jak i na tych, za którymi drzwi szkolne się zamknęły w ostatnim okresie i są absolwentami L.O.
Dla nowych członków jak i naszych przyjaciół drzwi są zawsze otwarte w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17. 00 na I piętrze w budynku - Warsztatów Szkolnych tkalni.

Od niedawna posiadamy wskazane wyżej pomieszczenie, które remontujemy własnymi siłami, aby nasze spotkania odbywały się w ciepłej, miłej i rodzinnej atmosferze, a zgromadzone pamiątki oraz „nasz sztandar" mógł znaleźć godne miejsce.

Dla nas absolwentów tej szkoły sztandar będzie symbolem zjednoczenia bez względu na czas ukończenia szkoły czy profilu jej nauczania. Może najważniejsze są adres i mury, które pozostały w tym samym miejscu mimo, że historia pokazała jak ulotna jest nazwa szkoły.

Waldemar Walczak - Skarbnik Stowarzyszenia

Logowanie

Kalendarz

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31