• Zarząd Stowarzyszenia

  • Uroczystości Jubileuszowe

  • Sztandar Stowarzyszenia

  • Bal Absolwentów

  • Gdzieś w Polsce...

pub 196950-lecie szkoły, to rzadki jubileusz zarówno w swej wymowie jak i doniosłości. obchodzimy go też z większą satysfakcją, serdecznością i dumą. jubileusz ten przypomina wszystkim absolwentom lata młodości i okres wytrwałości w nauce. okres wielkiego entuzjazmu tak charakterystycznego dla młodzieży wieku, kiedy to w murach łódzkiej szkoły włókienniczej przygotowywali się do życiowego startu, poznawali arkana wiedzy stanowiące fundament przyszłych sukcesów zawodowych i społecznych.

Dziś wielu z absolwentów tej szkoły zajmuje odpowiedzialne stanowiska w przemyśle, wniosło trwały wkład w jego rozwój i kształtowanie jego dalszych perspektyw.

W 1969 r. mija 50 lat od założenia tej zasłużonej dla polskiego włókiennictwa placówki pedagogicznej.

 

Cztery razy szkoła zmieniała swoją nazwę, nieraz formy i zakres nauczana przechodziła różne stadia rozwojowe.

Zmieniała też treść pracy wychowawczej, by po wojnie w nowej rzeczywistości i w nowym socjalistycznym ustroju, sięgnąć po to, co najlepsze, oprzeć swój proces dydaktyczny na nowych wartościach wynikających z głębokich, humanistycznych i społecznych treści naszej postępowej idei.

Kadra naukowo - pedagogiczna poprzez ofiarną pracę wychowawczą i dydaktyczną, poprzez wpajanie młodym ludziom cennych walorów fachowych i ich dobrego przygotowania do zawodu, szczerze służyła sprawie polskiego przemysłu włókienniczego.

Dziś w roku jubileuszowym szkoła na swym koncie zapisuje wykształcenie w swej historii 9259 absolwentów, w tym po 1945 roku 7953 osób. już same tylko te dwie liczby wskazują na burzliwy ilościowy i jakościowy rozwój szkoły w latach powojennych.

Szkoła rozwinęła nowe formy nauki — stacjonarne i zaoczne, uzyskała lepszą, technicznie bogatszą bazę dydaktyczną i pomocy naukowych, nawiązała stałą więź z .przemysłem, dla którego potrzeb pracuje i który czeka na efekty jej pracy.

Należą się słowa uznania całemu kierownictwu i kadrze nauczycielskiej tej zasłużonej placówki za piękne rezultaty pracy. należy też w dniu jubileuszu wyrazić serdeczne życzenia by podobnie jak dotychczas szkoła służyła na swoim odcinku szkolenia kadr potrzebom resortu.

A są one coraz większe. składa się na to i planowany wzrost produkcji w najbliższej pięciolatce — w granicach około 40 procent — i wielkie zakładane zmiany w strukturze i unowocześnieniu produkcji. te dwa ostatnie elementy szczególnie wpływają na konieczność kadrowego wzmocnienia przemysłu lekkiego, a tym samym na konieczność lepszego dostosowania programów nauczania do aktualnych wymogów postępu technicznego i technologicznego w przemyśle lekkim. postępu, który przecież przyświeca naszym planom perspektywicznym i w którym upatrujemy źródeł przyszłych sukcesów

O postępie techniczno-organizacyjnym decydują ludzie. od ich kwalifikacji, ambicji i zamiłowania do zawodu, od twórczej inicjatywy, postawy obywatelskiej, zależy w jakim stopniu nasze plany i zamierzenia staną. się rzeczywistością. stąd waga, rola i znaczenie łódzkiej szkoły włókiennicze w wielkim organizmie przemysłowym, jakim jest włókiennictwo. szkoła wkracza w nowe 50-lecie. tak jak i przed przemysłem lekkim, tak i przed szkołą otwierają się nowe perspektywy.

Niech zawsze będą to zamierzenia wspólne, bliskie sobie, wynikające ze wzajemnych powiązań i wspólnoty celów.

Niech służą razem ku pożytkowi polskiego włókiennictwa, naszej socjalistycznej gospodarki, całego społeczeństwa.

Minister Przemysłu Lekkiego
Tadeusz Kunicki

Logowanie

Kalendarz

April 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30