• Zarząd Stowarzyszenia

  • Uroczystości Jubileuszowe

  • Sztandar Stowarzyszenia

  • Bal Absolwentów

  • Gdzieś w Polsce...

stupakSzanowni Państwo

Już po raz trzeci mam zaszczyt zapraszać do obchodów kolejnego, tym razem 135. Jubileuszu naszej Szkoły. Zbliżający się Jubileusz jest wyjątkowy, albowiem łączy się z nadaniem naszej Szkole imienia Karo­la Wojtyły - najznamienitszego Polaka, wielkiego autorytetu moralnego, przyjaciela wszystkich ludzi, orę­downika światowego pokoju, umiłowanego przez miliony, bez względu na rasę, narodowość i wyznanie.

Od pierwszego Jubileuszu, który miałem zaszczyt organizować w 1994 r. minęło 10 trudnych lat, w cza­sie których Szkoła przeobrażała się z tracącej popularność szkoły włókienniczej w szkołę, której główny trzon stanowi XLVI Liceum Ogólnokształcące. Wprawdzie metamorfoza ta nie wszędzie znajdowała zrozu­mienie i poparcie, to jednak gdyby nie ona, szkoły by już nie było, albowiem liczba chętnych do szkół włókienniczych drastycznie zmniejszała się z roku na rok.

 

Wprowadzenie do Zespołu, w 1993r., liceum ogólnokształcącego pozwoliło na dalsze jego funkcjonowanie i kontynuowanie ponadstuletniej tradycji.

Od ostatniego Jubileuszu w 1999r. notowaliśmy systematyczny wzrost popularności Szkoły. W 2004 r. podczas elektronicznego naboru do łódzkich szkół ponadgimnazjalnych osiągnęliśmy niebagatelną liczbę około 3,5 tys. wirtualnych podań, plasującą nas w ścisłej czołówce. Cieszymy się również z ogromnej ilości sukcesów, indywidualnych i zespołowych naszej młodzieży w różnych dziedzinach.

Wszystkie osiągnięcia nie odwracają naszej uwagi od troski o jakość pracy Szkoły i poszukiwania nowych koncepcji dalszego kształcenia przyszłych pokoleń młodzieży. Jednocześnie wciąż mamy nadzieję na dalszy rozwój małych i średnich firm tekstylnych w Łodzi i kontynuowanie kształcenia kadr na ich potrzeby.

Serdecznie dziękuję wszystkim Przyjaciołom i sympatykom Szkoły, którzy wspierali i wspierają Ją w różnych sytuacjach i zapraszam do wspomnień Jej absolwentów.

Jan Stupak Dyrektor

Logowanie

Kalendarz

January 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31